Kontakt

Miešaný zbor Žilina, OZ

Námestie obetí komunizmu 1

010 01 Žilina

Slovenská republika

Štefan Sedlický – dirigent zboru

E-mail: sedlickystef@gmail.com

Mobil: +421 914 169 792

Jozef Mihalčin – predseda zboru

E-mail: jozef.mihalcin@issk.sk

Mobil: +421 905 625 147

Lucia Petáková – tajomníčka zboru

E-mail: zilinachoir@gmail.com

Mobil: +421 940 602 399