O nás

Sme dospelý miešaný spevácky zbor s takmer 70 ročnou tradíciou (1954). Vďaka profesionálnemu vedeniu a pravidelnému koncertovaniu patríme dlhodobo k najlepším speváckym zborom na Slovensku. Dnes máme okolo šesťdesiat spevákov, čím sa u nás radíme medzi najväčšie telesá svojho druhu. Popredné umiestnenia a ocenenia sme získali aj na mnohých medzinárodných súťažiach.

V repertoári máme svetské  a duchovné diela slovenských aj zahraničných skladateľov upravené pre zborový spev, ktoré vďaka množstvu spevákov dokážeme ponúknuť v originálnej dramaturgii. Uviedli sme viaceré významné diela svetovej a domácej vokálno-inštrumentálnej tvorby ako napríklad: W. A. Mozart – Requiem, Omša C dur a D dur, F. Schubert – Omša  As dur a G dur, A. Dvořák – Omša D dur, G. F. Händel – Mesiáš, G. Puccini – Messa di Gloria, P. Krška – Requiem, P. Iršai – Kyrie a mnoho ďalších kompozícií.

Spolupracujeme s niekoľkými profesionálnymi orchestrami. Mimoriadne si ceníme najmä naše partnerstvo so Štátnym komorným orchestrom Žilina, ktoré vzniklo už v roku 1990 a výrazne obohacuje kvalitu hudobného života v Žiline.

Našim cieľom je šírenie zborového umenia a tradície, pomocou kvalitnej umeleckej koncertnej činnosti, ale aj poskytovanie kultúrneho vyžitia ľuďom, ktorí majú záujem o zborový spev. Sme organizátormi prestížneho Medzinárodného zborového festivalu a súťaže Žilina VOCE MAGNA, ktorý v roku 2021 oslávil už svoj 11. ročník. Hrdo reprezentujeme mesto Žilina a Slovensko v Európe i vo svete.

Dirigenti ŽMZ

Vo vedení zboru sa vystriedalo niekoľko výnimočných osobností. Vďaka ich práci sme sa dostali na súčasnú medzinárodnú úroveň.

  • Jozef Potočár (1954 – 1955)
  • Ignác Jančár (1955 – 1957)
  • Anton Kállay (1957 – 1989)
  • Štefan Sedlický (1989 – súčasnosť)

Prof. Štefan Sedlický, ArtD.​

dirigent

Štefan Sedlický je umeleckým vedúcim a dirigentom Žilinského miešaného zboru od roku 1989. Študoval klavír na Konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave u prof. Miloslava Starostu a neskôr aj zborové dirigovanie, ktoré ukončil u prof. Petra Hradila v roku 1994.

V rokoch 1998 – 2008 dirigoval Akademický spevácky zbor Jána Cikkera na FHV UMB v Banskej Bystrici, s ktorým dosiahol významné ocenenia. Stal sa absolútnym víťazom ABB (2001 a 2007), získal prvú cenu na IFAS Pardubice a mnoho iných cien. V súčasnosti pôsobí ako profesor na FMU AU v Banskej Bystrici.

Od roku 1994 je dirigentom komorného zboru Cantica Collegium Musicum v Martine, s ktorým úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí, o čom svedčia dve prvé ceny na Praga cantat (2012), Zlatá medaila na Svetovej olympiáde v Tshwane v Juhoafrickej republike (2018) a dve zlaté medaily na Európskej olympiáde vo švédskom Göteborgu (2019).

Ako zbormajster a dirigent dlhodobo spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a Trnavským komorným orchestrom pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel a premiérovo uvádza takéto skladby popredných slovenských skladateľov (Iršai, Krška, Špilák, Filas, Bernáth, Spusta a iní). Spolupracoval tiež so Slovenským fiharmonickým zborom na koncertoch „Dvořákova Praha“. Je trojnásobným držiteľom ceny za najlepší dirigentský výkon z medzinárodných súťaží v Prahe (2000), v Moskve (2017) a v Bratislave (2019). Pravidelne pracuje ako lektor na školeniach, kurzoch pre zbormajstrov a tiež ako porotca na súťažiach doma i v zahraničí. Je umeleckým riaditeľom medzinárodného zborového festivalu a súťaže VOCE MAGNA Žilina, ktorej organizátorom je Žilinský miešaný zbor.

V roku 2002 prevzal po svojom profesorovi P. Hradilovi post dirigenta Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Aj s týmto telesom získal popredné ocenenia, napríklad Zlatú medailu zo Svetovej olympiády speváckych zborov v Rige (2014), zisk Grand Prix na Slovakia Cantat (2019) a iné. Od roku 2009 diriguje Miešaný zbor Canzona Neosolium pri FMU AU v Banskej Bystrici, s ktorou vyhral prvú cenu na Praga Cantat (2019). Spolupracuje aj so speváckym zborom na Konzervatóriu v Žiline, ktorý získal Grand Prix v Moskve (2017). So svojimi zbormi nahral viacero CD nosičov.