Pridaj sa k nám

Patrí spev k tvojim záľubám a myslíš si, že ti to ladí? Baví ťa hudba a chceš spoznať nových ľudí? Poď spievať s nami! Do zboru prijímame spevákov všetkých hlasových skupín (soprán, alt, tenor, bas). Každý záujemca prejde konkurzom vo forme hlasovej skúšky.

Hlasová skúška pozostáva z jednoduchého preskúšania dirigentom. Ide nám predovšetkým o to, aby sme určili tvoj hlasový rozsah, overili intonáciu a rytmus. Tvojou úlohou bude len zaspievať ľubovoľnú pieseň (klasickú, ľudovú alebo vianočnú koledu) podľa vlastného výberu.

Odporúčaný vek: soprán – do 40 rokov, alt – do 45 rokov, tenor – do 45 rokov, bas – do 50 rokov

Šancu dáme každému, malú výhodu však získaš, ak poznáš noty, alebo máš predchádzajúce skúsenosti so zborovým spevom. Samozrejme, mala by ťa baviť klasická hudba.

Môžeš nás kontaktovať telefonicky, cez prihlasovací formulár, alebo sa príď rovno ukázať – každý pracovný pondelok medzi 17:00-17:30, Konzervatórium v Žiline, budova A, miestnosť č. 8.

Formulár na prihlásenie