Pridaj sa k nám

Patrí spev k tvojim záľubám a myslíš si, že ti to ladí? Baví ťa hudba a chceš spoznať nových ľudí? Poď spievať s nami! Do zboru prijímame spevákov všetkých hlasových skupín (soprán, alt, tenor, bas). Každý záujemca prejde konkurzom vo forme hlasovej skúšky.

Hlasová skúška pozostáva z jednoduchého preskúšania dirigentom. Ide nám predovšetkým o to, aby sme určili tvoj hlasový rozsah, overili intonáciu a rytmus. Tvojou úlohou bude len zaspievať ľubovoľnú pieseň (klasickú, ľudovú alebo vianočnú koledu) podľa vlastného výberu.

Odporúčaný vek: soprán – do 40 rokov, alt – do 45 rokov, tenor – do 45 rokov, bas – do 50 rokov

Šancu dáme každému, malú výhodu však získaš, ak poznáš noty, alebo máš predchádzajúce skúsenosti so zborovým spevom. Samozrejme, mala by ťa baviť klasická hudba.

Formulár na prihlásenie